Werkwijze Success4Life

Success4Life heeft een heldere visie op het ontwikkelen van mensen en organisaties. Onze trainingen, coach- en ontwikkeltrajecten zijn steeds gestoeld op drie belangrijke pijlers; REFLECTIE, INZICHT en ACTIE.

Wij richten ons op het vrijmaken van eigen kracht en kwaliteiten van mensen. Persoonlijk leiderschap in alle lagen van de organisatie. Centraal staat praktisch toepassen en effectief implementeren van de nieuwe vaardigheden op de werkvloer.

Aansluiten en inzicht

Uw organisatiedoelstellingen staan steeds voorop. Daarnaast neemt de trainer voorafgaand aan een training of traject telefonisch contact op met de deelnemers om zo inzicht te krijgen in individuele leerdoelen en aandachtspunten. Onze aanpak werkt stimulerend en verhoogt commitment. Success4Life maakt gebruik van verschillende internationale instrumenten, waaronder Insights Discovery® , om inzicht te geven in persoonlijke (psychologische) voorkeuren. Wij houden in onze trajecten rekening met verschillende leerstijlen en eventuele culturele verschillen.

Drie essentiële aspecten waarmee we in actie gaan

  • Kennis – theorie aangeboden in resultaatgerichte werkvormen, leren door ervaren en ervaring
  • Vaardigheden – hoe toepassen, hoe implementeren, hoe excelleren
  • Attitude – belemmerende/stimulerende overtuigingen, grondhouding en intrinsieke motivatie

Evaluatie en blijvend resultaat

Om het geleerde te borgen, koppelen de deelnemers het geleerde aan een Persoonlijk Inzicht en ActiePlan (PIAP®), na evaluatie verbinden we deze aan een follow-up die het beste aansluit bij uw organisatie. Standaard bij Success4Life-trajecten zijn de coachsessies die ondersteunen bij optimale implementatie en verankering van nieuwe vaardigheden en competenties. We ondersteunen u graag bij de keuze voor het meeste geschikte traject voor u of uw organisatie.

> Ik wil graag persoonlijk kennismaken