Werkwijze Success4Life

Success4Life heeft een heldere visie op het ontwikkelen van mensen en organisaties. Onze trainingen, coach- en ontwikkeltrajecten zijn steeds gestoeld op drie belangrijke pijlers; INZICHT, ACTIE en REFLECTIE op bewust gekozen actiesStandaard bij Success4Life-trajecten zijn de coachsessies die ondersteunen bij optimale implementatie en verankering van nieuwe vaardigheden en competenties. 

Wij richten ons op het vrijmaken van eigen kracht en kwaliteiten van mensen. Persoonlijk leiderschap in alle lagen van de organisatie. Centraal staat praktisch toepassen en effectief implementeren van de nieuwe vaardigheden op de werkvloer.

Aansluiten en inzicht

Uw organisatiedoelstellingen staan steeds voorop. Daarnaast neemt de facilitator of coach voorafgaand aan een traject contact op met de deelnemers om zo inzicht te krijgen in individuele leerdoelen en aandachtspunten. Onze aanpak werkt stimulerend en verhoogt commitment. Success4Life maakt gebruik van verschillende internationale instrumenten, waaronder Insights Discovery® , om inzicht te geven in persoonlijke (psychologische) voorkeuren. Wij houden in onze trajecten rekening met verschillende leerstijlen en culturele verschillen.

Drie essentiële aspecten waarmee we in actie gaan

  • Kennis – theorie aangeboden in resultaatgerichte werkvormen, leren door ervaren en elkaars ervaring
  • Vaardigheden – hoe toepassen, hoe implementeren, hoe excelleren
  • Attitude – belemmerende/stimulerende overtuigingen, grondhouding en intrinsieke motivatie
 

Evaluatie en blijvend resultaat

Om het geleerde te borgen, koppelen de deelnemers het geleerde aan een Persoonlijk Inzicht en ActiePlan (PIAP®), na evaluatie verbinden we deze aan een follow-up die het beste aansluit bij uw organisatie. 

We ondersteunen u graag bij de keuze voor het meeste geschikte traject voor u of uw organisatie.

> Ik wil graag een persoonlijk gesprek inplannen