Training Succesvol Coachend Leidinggeven

Coachend Leidinggeven houdt veel meer in dan een nieuwe kreet voor betrokken leidinggevenden. Coachende Leidinggevenden zijn in staat om, als de situatie daarom vraagt, de rol van coach aan te nemen om medewerkers te ondersteunen om zelf het maximale uit zichzelf en hun competenties te halen. Zij creëren hiermee zelfstandigere medewerkers die proactief handelen en meedenken vanuit de visie en waarden van een organisatie. Een coachende leidinggevende haalt door zorgvuldig om te gaan met gezag, loslaten, verbinden en vertrouwen, bewezen méér uit medewerkers door minder sturen.

Investeren in rendement

Ook bij kenniswerkers loopt het van tijd tot tijd wel eens stroef. Dit staat vaak los van taakinhoud en betreft gedrag of een bepaalde houding die ongewenst aanwezig is. Coachende leidinggevenden investeren in hun coachcompetenties, met als rendement; medewerkers die verantwoordelijker en oplossingsgerichter omgaan met uitdagingen.

Niet sturen

Het kenmerk van coachend leidinggeven is het ‘ bewust niet sturen’. Steeds voldoende basis creëren om medewerkers te coachen en vanuit deze rol aanspreken op en uitdagen tot het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en acties. Door coaching wordt inzicht vergaard in de effecten van houding en de wijze van communiceren.

Aan bod komt onder andere

  • Coachtechnieken, coachstijlen en methodieken
  • Omgang met verschillende petten bij leidinggeven
  • Kwetsbaar opstellen als leidinggevende
  • Voorbeeldrol vervullen
  • Authenticiteit bewaren bij verschillende rollen
  • Grondhouding van de coachende leidinggevende

Aanpak en werkwijze

Voorafgaand aan de training neemt de trainer contact op om uw persoonlijke leerdoelen te bespreken. Tevens neemt u deel aan een online vragenlijst om uw persoonlijk profiel met behulp van Insights Discovery® te kunnen vaststellen. De training is een continue afwisseling van theorie, interactie en praktijkoefeningen. Om het geleerde te borgen bepaalt u na iedere sessie uw eigen persoonlijk inzicht en actieplan (PIAP®), op basis waarvan u gerichte werkopdrachten meekrijgt. Onze unieke aanpak, met inclusief twee individuele coachsessies nadien, draagt bij aan optimale implementatie van het geleerde in de praktijk.

Voor wie?

De training Succesvol Coachend Leidinggeven is bedoeld voor leidinggevenden met minimaal 1 jaar ervaring als leidinggevende en voor deelnemers die de Training Succesvol Leidinggeven reeds hebben gevolgd.

De Training Succesvol Coachend Leidinggeven wordt gegeven op:

Data: 3 daags
Locatie ‘Open Training’: Rotterdam
Inclusief dagarrangement en 2 coachsessies nadien
Prijzen op aanvraag

Trainingen & Coaching

Training

Generaties lang bestonden hoofdtaken van leidinggevenden uit koers bepalen, aansturen en controleren. Nu dienen leidinggevenden binnen moderne organisaties te beschikken over een rijker palet van vaardigheden en competenties die verband houden met de praktijk.

Training

Paradoxaal genoeg is verandering de nieuwe constante factor. Binnen deze dynamische en complexe wereld krijgen organisaties dagelijks te maken met veranderende markten, techniek en regelgeving. Klanten stellen steeds hogere eisen: sneller, beter en kosten efficiënter.

Training

Ieder mens, iedere organisatie en ieder team is uniek. Ieder team heeft een eigen beginpunt, eigen doelen en een eigen ontwikkelingstempo. Hoe zijn de rollen verdeeld in uw team en hoe verloopt de interactie? Met andere woorden: wat is de groepsdynamiek?