Training Succes met uw Team

Ieder mens, iedere organisatie en ieder team is uniek. Ieder team heeft een eigen beginpunt, eigen doelen en een eigen ontwikkelingstempo. Hoe zijn de rollen verdeeld in uw team en hoe verloopt de interactie? Met andere woorden: wat is de groepsdynamiek? ‘Teamwork’ kan gelijktijdig krachtig en een uitdaging zijn. Van het opbouwen van onderlinge relaties tot het formuleren van ontwikkelingsdoelen – de levenscyclus van een team kent veel beslissende momenten die invloed hebben op haar prestaties en effectiviteit.

Excelleren mogelijk maken

Een teamleider maakt mogelijk en waakt ervoor dat de ontwikkeling van het team en haar leden helder aansluit bij de doelstellingen van de organisatie. Hierbij is het belangrijk de krachten van de teamleden optimaal te benutten om vanuit het teamontwikkelingsplan niet alleen te anticiperen hoe doelstellingen te behalen, maar ook om mogelijke valkuilen vooraf in kaart te brengen. Persoonlijke voorkeuren en competenties van teamleden staan centraal bij  teamontwikkeling. Hierdoor ontstaat een gedegen plan waarmee excelleren, van teams als geheel in uiteenlopende situaties, mogelijk wordt gemaakt.

Interacties in kaart

Aan het einde van de training Succes met uw Team beschikt u over een team dat gezamenlijk en met inzet van in kaart gebrachte competenties, de gestelde targets haalt. Uitdagingen in een open sfeer besproken worden en uw mensen functioneren beter binnen het team. Zij richten zich enthousiast op het halen van de persoonlijke verkoopdoelstellingen.

Aan bod komt onder andere

  • Hoe kijkt uw team aan tegen het eigen functioneren?
  • Heeft iedereen de juiste rol binnen het team?
  • Aan welke doelstellingen wordt gezamenlijk gewerkt?
  • Hoe is de onderlinge communicatie?

Werkwijze en aanpak

Voorafgaand aan de training neemt de trainer contact op om uw persoonlijke leerdoelen te bespreken. Tevens neemt u deel aan een online vragenlijst om uw persoonlijk profiel met behulp van Insights Discovery® te kunnen vaststellen. De training is een continue afwisseling van theorie, interactie en praktijkoefeningen. Om het geleerde te borgen bepaalt u na iedere sessie uw eigen persoonlijk inzicht en actieplan (PIAP®), op basis waarvan u gerichte werkopdrachten meekrijgt. Onze unieke aanpak, met inclusief twee individuele coachsessies nadien, draagt bij aan optimale implementatie van het geleerde in de praktijk.

Voor wie?

De training Succes met uw Team is bedoeld voor teams die meer en beter rendement willen halen uit samenwerking en individuele leden. De Training Succes met uw Team wordt gegeven op:

Data: 3 daags
Locatie ‘Open Training’: Rotterdam
Inclusief dagarrangement en 2 coachsessies nadien
Prijzen op aanvraag

Trainingen & Coaching

Training

Generaties lang bestonden hoofdtaken van leidinggevenden uit koers bepalen, aansturen en controleren. Nu dienen leidinggevenden binnen moderne organisaties te beschikken over een rijker palet van vaardigheden en competenties die verband houden met de praktijk.

Training

Coachend Leidinggeven houdt veel meer in dan een nieuwe kreet voor betrokken leidinggevenden. Coachende Leidinggevenden zijn in staat om, als de situatie daarom vraagt, de rol van coach aan te nemen om medewerkers te ondersteunen om zelf het maximale uit zichzelf en hun competenties te halen.

Training

Paradoxaal genoeg is verandering de nieuwe constante factor. Binnen deze dynamische en complexe wereld krijgen organisaties dagelijks te maken met veranderende markten, techniek en regelgeving. Klanten stellen steeds hogere eisen: sneller, beter en kosten efficiënter.