Personal coaching

Steeds verbonden met je kracht, kwaliteiten en vol zelfvertrouwen in privé of werksituatie ook moeilijke beslissingen nemen, kan een hele uitdaging zijn als het, om willekeurig welke reden, even niet lekker loopt. Success4Life Coaching is gericht op doorbreken van ineffectieve gedachten en patronen. Je wordt resultaatgericht stapsgewijs gestimuleerd je kwaliteiten, effectief gedrag en potentieel te ontwikkelen om zelfsturend koers te zetten naar gewenste doelstellingen.

Inzicht & balans in het ‘hier en nu’

Ervaringen, positief of negatief, beïnvloeden je gedachten en dus ook hoe je in het ‘hier & nu’ tegen gebeurtenissen aankijkt en beslissingen neemt. Belemmerende gedachtenpatronen, die in hun oorsprong nog nut hadden als signalering van gevaar, beletten nu vaak het maken van heldere krachtige keuzes die je dichter bij je gewenste doelen brengen. Zelfkennis: weten wat je kernkwaliteiten én je valkuilen zijn, wat je ambities zijn, welke belemmerende overtuigingen je hebt, wat je raakt en hoe jij met jouw unieke mix van eigenschappen effectief kunt omgaan. Deze inzichten koppelen we samen aan acties om zo balans te vinden in het ‘hier & nu’.

Voorbeeld van onderwerpen bij Personal coaching

 • Mijn perfectionisme breekt mij steeds vaker op, ik ben nooit tevreden
 • Hoe word ik assertiever en kom ik beter voor mezelf op
 • Ik wil mijn sociale vaardigheden ontwikkelen
 • Ik wil zelfverzekerder zijn over mijn werk en andere situaties
 • Hoe breng ik balans tussen privé en werk
 • Ik durf me niet open te stellen door slechte ervaringen in het verleden
 • Ik kom anders over dan ik me voel of ben, hoe doorbreek ik dat

Uw opbrengst

 • Inzicht in jezelf en je drijfveren
 • Bewust van belemmerende en stimulerende overtuigingen
 • Vanuit balans en rust situaties benaderen
 • Bewust van je kennis, kwaliteiten, competenties en kracht
 • Verbonden met jezelf

Voor wie?

Personal Coaching is voor iedereen die een ongewenste situatie, werk of privé gerelateerd, wilt doorbreken en daarbij resultaatgericht wilt worden geholpen. Voor mensen die beseffen dat groeien, accepteren, loslaten en ontwikkelen een proces is waarin je professioneel en effectief kan worden gestimuleerd.

Zelfsturing centraal

Onze coaches creëren samen met jou een veilige omgeving waarin zelfsturing centraal staat. Wij confronteren en dagen je op een liefdevolle inspirerende wijze uit om jezelf en alle mogelijkheden open en eerlijk te onderzoeken. Onze coaches gebruiken eigen ervaringen, relevante theorieën en beproefde methodieken.

Personal coaching is maatwerk

Na een kennismakingsgesprek, selectie van de coach en gebleken ‘match’ worden de coachvraag, de aanpak en de beoogde resultaten verwoord in een schriftelijk coachplan. Afspraken van 1,5 uur plannen we, bij aanvang van het traject, met ruime tussenpozen in, zo ontstaat voldoende tijd inzichten in de praktijk aan acties te koppelen. Een coaching traject is maatwerk en beslaat gemiddeld 4 tot 5 maanden, indien gewenst en afhankelijk van de doelstelling kan deze worden verlengd. Tussentijdse evaluatie en reflectie maken gezamenlijk met een eindevaluatie onderdeel uit van het traject. Wij dragen graag bij aan uw Persoonlijke ontwikkeling.

> Ja, ik wil graag contact over Personal coaching

Coachtrajecten

Belang van coaching

De rol van coaching blijkt een wezenlijk onderdeel van succesvolle organisaties. Coaching draagt bij aan het ontwikkelen en versterken van teams en individuen op professioneel en persoonlijk niveau.

COACHTRAJECT

Executive coaching voor directeur, ondernemer of topmanager. Uw beslissingen, thema´s en uitdagingen zijn, door uw positie, anders dan die van leidinggevenden elders in de organisatie.

COACHTRAJECT

Een succesvolle samenwerking van individuen en teams onderling is de drijvende kracht van succes in organisaties. Verantwoordelijken voor het aansturen van één of meerdere teams ervaren afwisselend de kracht en uitdagingen van interactie binnen een groep.