Training Succesvol Leidinggeven

Paradoxaal genoeg is verandering de nieuwe constante factor. Binnen deze dynamische en complexe wereld krijgen organisaties dagelijks te maken met veranderende markten, techniek en regelgeving. Klanten stellen steeds hogere eisen: sneller, beter en kosten efficiënter. Dit nieuwe tijdperk vraagt om een andere manier van het inrichten en managen van werken. Leidinggevenden dienen dan ook te beschikken over een uitgebreid pakket aan vaardigheden en competenties die verband houden en aansluiten bij deze veranderde praktijk. 

Succesvol Leidinggeven

Succesvol leidinggeven start in alle gevallen met persoonlijke leiderschap. We geven u inzicht in uw eigen managementstijl en persoonlijke voorkeuren. Vanuit dit inzicht zult u beter in staat zijn om uw medewerkers te instrueren, aan te spreken op hun functioneren en hen te motiveren. Daarnaast gaan we in op de verschillende rollen die u heeft als leidinggevende in de huidige tijd. De rol als leider die motiveert en inspireert, de rol als coach die zijn medewerkers en team verder ontwikkelt, de rol als manager die de resultaten en processen beheerst en de rol als ondernemer die stuurt op het behalen van de doelen.

Persoonlijke leiderschapsstijl

Het resultaat van de training Succesvol Leidinggeven is dat u duidelijk inzicht heeft in uw eigen psychologische voorkeuren en u uw eigen persoonlijke leiderschapsstijl verder ontwikkelt. Kortom u heeft inzicht in uw eigen kwaliteiten en valkuilen. U bent beter in staat om met verschillende type mensen uitstekend te communiceren. U heeft een goed beeld van de verschillende rollen als leider waarbij u de juiste balans weet te vinden tussen visie, resultaten, ontwikkeling en de gemeenschappelijke doelstelling.

Aan bod komt onder andere

 • Inzicht in persoonlijke voorkeuren van u zelf en van anderen.
 • Inzicht in bevorderende en belemmerende overtuigingen in relatie tot leiderschap
 • Effectief omgaan met aanspreken, conflicten, druk en stress
 • Leiderschap en de kunst van het motiveren en inspireren
 • Het stellen van proactieve doelen
 • Coachen van medewerkers
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Situationeel leidinggeven
 • Het delegeren van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Omgaan met lastige situaties als emoties en demotivatie
 • Effectief werkoverleg en vergaderingen leiden.

Aanpak en werkwijze

Voorafgaand aan de training neemt de trainer contact op om uw persoonlijke leerdoelen te bespreken. Tevens neemt u deel aan een online vragenlijst om uw persoonlijk profiel met behulp van Insights Discovery® te kunnen vaststellen. De training is een continue afwisseling van theorie, interactie en praktijkoefeningen. Om het geleerde te borgen bepaalt u, in samenspraak met de trainer, na iedere sessie uw eigen ‘persoonlijk inzicht en actieplan’ (PIAP®), op basis waarvan u gerichte werkopdrachten meekrijgt. Onze unieke aanpak, met inclusief twee individuele coachsessies nadien, draagt bij aan optimale implementatie van het geleerde in de praktijk.

Voor wie?

De training Succesvol Leidinggeven is voor u geschikt indien u leiding geeft en de organisatie, medewerkers en zichzelf wil ontwikkelen en versterken om, in deze dynamische tijd, kwaliteiten en competenties optimaal in te zetten en te kunnen benutten.

De training Succesvol Leidinggeven wordt gegeven op:

Data: 3 daags, zie Agenda en InCompany
Locatie ‘Open Training’: Rotterdam
Inclusief dagarrangement en 2 coachsessies nadien
Prijzen op aanvraag

Trainingen & Coaching

Training

Generaties lang bestonden hoofdtaken van leidinggevenden uit koers bepalen, aansturen en controleren. Nu dienen leidinggevenden binnen moderne organisaties te beschikken over een rijker palet van vaardigheden en competenties die verband houden met de praktijk.

Training

Coachend Leidinggeven houdt veel meer in dan een nieuwe kreet voor betrokken leidinggevenden. Coachende Leidinggevenden zijn in staat om, als de situatie daarom vraagt, de rol van coach aan te nemen om medewerkers te ondersteunen om zelf het maximale uit zichzelf en hun competenties te halen.

Training

Ieder mens, iedere organisatie en ieder team is uniek. Ieder team heeft een eigen beginpunt, eigen doelen en een eigen ontwikkelingstempo. Hoe zijn de rollen verdeeld in uw team en hoe verloopt de interactie? Met andere woorden: wat is de groepsdynamiek?