Executive coaching

Executive coaching voor directeur, ondernemer of topmanager. Uw beslissingen, thema´s en uitdagingen zijn, door uw positie, anders dan die van leidinggevenden elders in de organisatie. In goede tijden gelauwerd, in spannende tijden kan het eenzaam zijn aan de top. Een klankbord die u een objectieve spiegel voorhoudt, is dan voor zowel u als uw organisatie, een goede methode om vanuit kracht en authenticiteit keuzes te blijven maken.

Voorbeeld van onderwerpen bij executive coaching

  • Klankbord bij strategische vraagstukken, ontwikkelen en (her)formuleren van een visie
  • Vanuit kracht blijven acteren bij ingrijpende situaties als fusie, reorganiseren, herstructureren en processen optimaliseren
  • Inzicht in communicatiestijl, kracht, kwaliteiten, valkuilen en belemmerende overtuigingen
  • Balans creëren tussen werk en privé
  • Loskomen van de inhoud door een observerende houding aan te nemen
  • Hoe excelleren, hoe effectief coachend, daadkrachtig leiderschap ontwikkelen

Uw executive coach

Onze executive coaches beschikken over een flinke dosis levenservaring en bevatten ondernemers-, bestuurs-en managementervaring. Als sparringpartner sluiten zij aan op uw niveau en gebruiken kennis over psychologie op de werkvloer om u als directeur, ondernemer of manager te ondersteunen.

Uw opbrengst

  • Inzicht in valkuilen, stimulerende en belemmerde overtuigingen
  • Bewuster van eigen grenzen en zo in staat te ‘blijven vlammen’ zonder opgebrand te raken
  • In alle situaties vanuit balans en kracht, authentiek handelen
  • Steeds verbonden met uzelf en daardoor met anderen

Maatwerk

Van belang is dat het ‘klikt’ tussen u en uw coach. Een intake geeft hier uitsluitsel over. Bij gebleken match verwoorden we uw coachvraag, de aanpak en de te verwachte resultaten in een schriftelijk voorstel. Vervolgafspraken plannen we per keer in, zo ontstaat voldoende tijd om uw inzichten in de praktijk aan acties te koppelen. Een coachingstraject is maatwerk en beslaat gemiddeld 4 tot 5 maanden, indien gewenst en afhankelijk van uw coachvraag kan deze worden verlengd. Tussentijdse evaluatie en reflectie maken gezamenlijk met een eindevaluatie onderdeel uit van het traject. Wij staan voor u klaar als professioneel klankboard.

> Ja, ik wil graag contact over Executive coaching

Trainingen & Coaching

Belang van coaching

De rol van coaching blijkt een wezenlijk onderdeel van succesvolle organisaties. Coaching draagt bij aan het ontwikkelen en versterken van teams en individuen op professioneel en persoonlijk niveau.

Coachtraject

Vaardigheden als Persoonlijke Effectiviteit en Effectief Communiceren zijn géén talenten waarmee u hoeft te zijn geboren. Deze vaardigheden behoren tot competenties die u kunt ontwikkelen. Mist u op gezette tijden de benodigde assertiviteit om uzelf goed te profileren?

COACHTRAJECT

Een succesvolle samenwerking van individuen en teams onderling is de drijvende kracht van succes in organisaties. Verantwoordelijken voor het aansturen van één of meerdere teams ervaren afwisselend de kracht en uitdagingen van interactie binnen een groep.