Teamcoaching

Een succesvolle samenwerking van individuen en teams onderling is de drijvende kracht van succes in organisaties. Verantwoordelijken voor het aansturen van één of meerdere teams ervaren afwisselend de kracht en uitdagingen van interactie binnen een groep. Teamcoaching draagt bij aan inzicht in en gezamenlijk onderzoeken van zaken als ineffectieve patronen, gewoontegedrag of overtuigingen die effectieve, succesvolle samenwerking en synergie in de weg staan.

Effectief team

Teamleiders of teamverantwoordelijken die zich bewust zijn van de kenmerken van en processen binnen een effectief team, behalen met hun team beduidend hogere en betere resultaten. Teamcoaching van Success4Life begeleidt teams of teamleiders individueel naar diepere inzichten rond persoonlijke voorkeuren, communicatiestijlen en naar wat nodig is voor effectieve samenwerking. De vaardigheden die worden ontwikkeld, hebben een positieve invloed op alle toekomstige interacties, intern zowel buiten de organisatie.

Voorbeeld van onderwerpen bij teamcoaching

 • Spanningen in het team die effectief samenwerken belemmeren
 • Conflict over prioriteiten die beslissingen vertragen
 • Ineffectief werkoverleg
 • Voortdurend wisselende samenstelling van team
 • Afspraken en deadlines die continu niet worden gehaald
 • Competenties worden onvoldoende benut, kennis niet voldoende gedeeld

Uw opbrengst

 • Bevorderen van commitment, onderling vertrouwen en sfeer in het team
 • Inzicht in elkaars valkuilen, stimulerende en belemmerde overtuigingen
 • Inzicht in elkaars communicatiestijlen en communicatievoorkeur
 • Optimaal benutten van elkaars unieke kennis, kwaliteiten, competenties en kracht
 • Effectieve besluitvorming bij onenigheid
 • Snellere signalering en adequate reacties in geval van onderling conflict

Voor wie?

Teams, teamleiders, leidinggevenden, ondernemers die zelf aansturen, bestuursvoorzitters, verenigingsvoorzitters, onderwijsdirecteuren en iedereen die medewerkers effectief wilt laten samenwerken.

Teamcoaching is maatwerk

De doelstelling, de aanpak en de te verwachte resultaten verwoorden we in een schriftelijk voorstel. Vervolgafspraken worden met ruime tussenpozen ingepland, zo ontstaat voldoende tijd om team en individuele inzichten in de praktijk aan acties te koppelen. Een coachtraject is maatwerk en beslaat gemiddeld 4 tot 5 maanden, indien gewenst en afhankelijk van de doelstelling kan deze worden verlengd. Tussentijdse review en reflectie met het team maken gezamenlijk met een eindevaluatie onderdeel uit van het traject. Wij dragen graag bij aan uw Teamontwikkeling.

> Ja, ik wil graag contact over Team coaching

Trainingen & Coaching

Belang van coaching

De rol van coaching blijkt een wezenlijk onderdeel van succesvolle organisaties. Coaching draagt bij aan het ontwikkelen en versterken van teams en individuen op professioneel en persoonlijk niveau.

Coachtraject

Vaardigheden als Persoonlijke Effectiviteit en Effectief Communiceren zijn géén talenten waarmee u hoeft te zijn geboren. Deze vaardigheden behoren tot competenties die u kunt ontwikkelen. Mist u op gezette tijden de benodigde assertiviteit om uzelf goed te profileren?

COACHTRAJECT

Executive coaching voor directeur, ondernemer of topmanager. Uw beslissingen, thema´s en uitdagingen zijn, door uw positie, anders dan die van leidinggevenden elders in de organisatie.