Disclaimer

De merknaam Success4Life, de website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Success4Life. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Success4Life-redactie. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de redactie aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De redactie van Success4Life behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Indien in deze website (hyper)links zijn gebruikt, leiden deze naar websites buiten het domein van Success4Life.nl. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Success4Life en sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de bezochte website.


Success4Life  •  Alle rechten voorbehouden © 2018  •  KvK Rotterdam 24262514  • Algemene voorwaarden •  Cookie Policy  •  Disclaimer login